Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:
 • Start

Azbest 2022

W 2022 r. firma działająca na zlecenie Urzędu Gminy Wieliszew zdeponowała na składowisku odpadów 115,9 Mg wyrobów azbestowych. Projekt był realizowany w 40 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wfosigw.pl) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl) w formie dotacji w kwocie 21.308,80 zł.

wfosnfos

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Wieliszew, 22.11.2022 r.

Gmina Wieliszew przystąpiła do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, dzięki której mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do tańszego węgla. Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca wyniesie 1 900 zł brutto.

W związku z powyższym rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Wniosek jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.wieliszew.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wieliszew.

Proces preferencyjnego zakupu paliwa stałego:

 1. wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za pomocą ePUAP Urzędu Gminy Wieliszew. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak podpisu spowoduje nierozpatrzenie wniosku,
 2. weryfikacja wniosku przez pracownika Urzędu Gminy,
 3. informacja dla Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia wniosku w formie telefonicznej bądź sms – kontakt przez Pracownika Urzędu Gminy Wieliszew,
 4. dokonanie wpłaty przez Wnioskodawcę:
  1. przelewem na dedykowany numer konta 68 1020 1042 0000 8002 0521 8153 – PKO Bank Polski S.A. ­ w tytule wpisując: Preferencyjny zakup węgla, imię
   i nazwisko, adres Wnioskodawcy
   ,
  2. w kasie Urzędu Gminy Wieliszew w godzinach poniedziałek 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:30,
 5. po zaksięgowaniu wpłaty, będzie możliwy odbiór zaświadczenia z Urzędu Gminy Wieliszew uprawniającego do odbioru węgla.

Uwaga! Do preferencyjnego zakupu węgla nie będzie świadczona usługa dowozu pod adres domowy, dlatego konieczny jest własny transport lub skorzystanie z usług specjalizujących się w tym zakresie firm na własny koszt. Węgiel nie będzie workowany. Węgiel będzie do odbioru na terenie Miasta Serock.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r.

Decyzja na temat dokładnego terminu dostarczenia węgla do miejsca dystrybucji przeznaczonego dla Gminy Wieliszew uzależniona jest od spółki Skarbu Państwa – Polskiej Grupy Górniczej. Nadal czekamy na szczegółowe informacje.

Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla oraz jego dostępność.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

wieliszew