Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:
  • Start

Wniosek o dodatek węglowy

Można starać się o dopłatę

Od środy (17 sierpnia) można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Polacy, którzy używają węgla, jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Wczoraj Anna Moskwa poinformowała o podpisaniuWill open in new windowrozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy.

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego Will open in new window(Dz.U. 2022 poz. 1712). Wniosek można pobrać klikając w poniższy załącznik.

Zgodnie z ustawą, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę pieniędzy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4.

 

wniosek o dodatek węglowy

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację będzie można składać:

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób;

oraz

  • w formie papierowej  - wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wieliszew.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła  lub źródło spalania paliw;
  • informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Na wysłanie deklaracji właściciele lub zarządcy nieruchomości mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dotychczas złożono ponad 672 609 - deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – adres internetowy https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

W razie pytań i wątpliwości należy się kontaktować z Wydziałem ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz A przeznaczony jest dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz budynków zbiorowego zamieszkiwania:

Deklaracja źródła ciepła formularz A

Formularz B przeznaczony jest dla budynków lub lokali niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła nieuwzględnionych w deklaracji A, np. działek letniskowych, pomieszczeń gospodarczych, lokali usługowych, szklarni, budynków użyteczności publicznej.

Deklaracja źródła ciepła formularz B

Informacje dotyczące odbioru odpadów

 

 Z terenu Gminy Wieliszew odpady odbiera:

PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa

Miejsca zagospodarowania odpadów:

Odpady o kodzie 20 01 03:

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Instalacja MBP, Rusko 66, 58-120 Jaroszów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z . o. w Ciechanowie, Instalacja MBP, , Wola Pawłowska 23, 06-400 Wola Pawłowska

Bioelektra Group S.A. Instalacja do mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów

Instalacja komunalna (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.)

ATF Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)

CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Instalacja MBP, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gm. Opoczno

Odpady o kodzie 20 02 01:

PN-WMS Sp. z o.o., Kompostownia Odpadów Zielonych, Międzyleś 1, 05-326 Poświętne

Polfer Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów

DBAJ Marta Prychodko - Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami "Osadus", Instalacja Komunalna - Kompostownia w Zakrzewie, ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Składowisko odpadów w Uniszkach-Cegielni

EKO-REGION Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebiezpieczne i obojętne

Składowisko odpadów w Kosinach Barosowych

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu

P.U.K. Sp. z o.o Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej

Składowisko odpadów w Dalanówku

AMEST Otwock Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych Otwock - Świerk

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mirosławcu

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Miejskie Składowisko Odpadów w Mostkach

Chemeko-Systme Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

ABEL” Sp. J. Andrzej Boniecki, Elżbieta Boniecka 05-123 Olszewnica Stara ul. Warszawska 17

Polska Grupa Recyklingu Proeko ul. Sikorskiego 5 05-119 Legionowo - Łajski

"Jurex II" Konrad Boniecki Złom i surowce wtórne Olszankowa 3a, 05-124 Skrzeszew mazowieckie

Podmioty odbierające odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych:

Rolnik, który jest wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać niżej wymienionym podmiotom, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji usługi z daną firmą:

UTYL-SERVICE bis Joanna Sochaczewska, ul. Jagiellońska 1, 87-300 Brodnica tel. (56) 494 05 48, 783 637 239, 605 749 888 – folia, sznurek i opony.

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock tel. (22) 782 73 87 – folia.

,,BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa tel. (22) 835 40 48, 865 31 50 lub 51 – folia, sznurek.

Zakład Usług Komunalno-Socjalnych Eugeniusz Pacewicz, ul. Myśliwska 18, 05-120 Legionowo tel. (22) 784 58 38 lub 602 890 332 – opony.

PPHU LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka tel. (22) 185 52 51, 789 02 79 lub 795 10 75 – folia, sznurek i opony.

REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa tel. (22) 593 04 00 lub 593 03 89 – folia, sznurek i opony.

KOMA Marcin Pechcin, ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie tel. 602 603 218 lub 505 372 617 – folia, sznurek i opony.

Progres Maciej Borowiecki, ul. Krasickiego 44 A, 05-070 Sulejówek tel. 696 008 728 – folia, sznurek i opony.

EKO-WAR Jolanta Glinka, Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa tel. (22) 631 26 27 lub 603 130 069 – folia, sznurek i opony.

Poziomy recyklingu osiągniete przez Gminę Wieliszew

2015 2016 2017 2018 2019 2020
poziom ograniczenia składowania   masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 0 0 26,81 39,44 21,08 18,25
poziom recykliungu i przygodowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 20,73 24,13 35,52 30,23 41,59 63,25
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycua i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 100 81,89 58,56 99,13

99,41

wieliszew