Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:
  • Start

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy Wieliszew we współpracy z wszystkimi służbami wdrożono niezbędne procedury zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt. Stwierdzony w Powiecie Legionowskim (zapora wodna) wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki (w tym przypadku łabędzie).

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ptasiej grypy i ewentualnego zarażenia się prosimy:

- nie dokarmiać dzikich ptaków ,

- przestrzegać zaleceń służb weterynaryjnych i sanitarnych,

- przestrzegać podstawowych zasad higieny, właściwej obróbki podczas przygotowania

i spożywania drobiu i jego pochodnych,

- dokonywać prostych zabiegów dezynfekcyjnych w przypadku zanieczyszczeń pozostawionych przez ptaki na oknach, balkonach, balustradach, schodach, itp. (popularne środki dezynfekujące),

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Dodatkowych informacji udzielają:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

tel. 22 775-22-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 764-04-17

w Urzędzie Gminy Wieliszew

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 22 782-22-32

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 22 782-19-12

Apel

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj dalej

Azbest 2016

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU
NA TERENIE GMINY WIELISZEW DOFINANSOWANO
PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,
W FORMIE DOTACJI,
W KWOCIE 22.292,00 ZŁ

logo

Nie dla czadu

W Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, umiera kilkadziesiąt osób, a kilkaset ulega zatruciu i wymaga hospitalizacji. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku.„Cichy zabójca”, bo tak nazywany jest tlenek węgla to gaz bezwonny, bezbarwny, którego działanie może być tragiczne w skutkach.

Czytaj dalej

Jak załatwić sprawę

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Ustanowienie pomnika przyrody

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa lub krzewów

Zezwolenie na usuwanie drzew i/lub krzewów

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy

 Deklaracja źródła ciepła formularz A

Deklaracja źródła ciepła formularz B

wieliszew