Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Azbest 2023

W 2023 r. firma działająca na zlecenie Urzędu Gminy Wieliszew zdeponowała na składowisku odpadów 57,600 Mg wyrobów azbestowych. Projekt był realizowany    w 40 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wfosigw.pl) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl) w formie dotacji w kwocie 11 200,00 złotych.

01 znak podstawowy kolor biale tlo

wieliszew